Er is in ons land en ook in onze gemeente armoede. Vaak ook verborgen armoede. Er zijn mensen die met hun beperkt budget moeilijk het einde van de maand halen. ‘t KOMtvanPAS is de naam van een burgerinitiatief in Rotselaar dat daar iets wil aan doen.

De doelstelling van deze nieuwe vzw is duidelijk en ambitieus:

Samen tegen armoede.

Dit initiatief groeide vanuit de basis, vanuit een gesignaleerde nood. Vrijwilligers uit de drie deelgemeenten hebben de handen in mekaar geslagen. We willen een ‘structurele’ bijdrage leveren in de armoedebestrijding in de wijde regio en in Rotselaar in het bijzonder.


We willen:


* In Rotselaar een plek uitbouwen waar mensen die het financieel moeilijk hebben of vereenzaamd zijn op afgesproken momenten terechtkunnen om mekaar te ontmoeten, om informatie in te winnen en om betaalbaar kwaliteitsvol voedsel en andere basisproducten te verkrijgen.
* De noden van de doelgroep in kaart brengen en bespreekbaar maken bij het beleid.
* Een goed contact en overleg uitbouwen met het OCMW en ook daar een signaalfunctie vervullen.
* Voedselverspilling tegengaan.
* Zo mogelijk arbeidstrajecten voor de doelgroep creëren die sociale integratie kunnen bevorderen.

 

Terug